نمونه برج نوری پرده ای

نمونه برج نوری پرده ای یا نمونه برج نوری استادیومی که در تصویر می بینید ، نمونه ای با ابعاد کوچک است که جهت نورپردازی یک بنای تاریخی مورد استفاده قرار گرفته و زیبایی تاریخی این بنا را در شب دو چندان می کند . همانطور که در قسمت برج نوری با هد پرده ای گفته بودیم ، این نوع از برج های روشنایی به علت نوع طراحی و زاویه قرار گیری پرژکتورها ، نور را فقط به یک سمت می تابانند و از پرت شدن نور و آلودگی نوری جلوگیری خواهد کرد . این محصول را می توان در ابعاد و اندازه های مختلف تولید کرد و در اماکن مختلفی نظیر پارکها ، ورزشگاه ها ، امکان تاریخی و … مورد استفاده قرار داد . هد نگهدارنده این برج های نوری عموماً ثابت است و در برج های مرتفع ، جهت تعمیر و نگهداری پرژکتورها ، اغلب روی سازه یک نردبان نصب می شود .

مشاهده نمونه برج نوری تلسکوپی را نیز به شما پیشنهاد می کنیم .