نمونه ست ورزشی پارکی :

نمونه ست ورزشی پارکی یا نمونه ست ورزشی فضای باز که در تصاویر می بینید عموماً به صورت 20 تکه ، در فضاهای باز شهری و پارکها در یک راستا در کنار هم نصب شده اند . این محصولات به صورت دو رنگ و با رنگهای کوره ای تولید می شوند . قابل ذکر است که می توان تعداد دستگاه ها و طیف رنگ آنها را به صورت انتخابی در اختیار مشتری قرار داد و اینگونه نیست که مشتری حتماً باید از همه 20 تکه آن استفاده کند و در صورت دلخواه می تواند هر تعداد از آنها را انتخاب کند تا در پروسه تولید قرار گیرد . ولی بهتر است که رنگهای ست بدنسازی پارکی متناسب با نیمکتها و سطل های زباله نصب شده در اطراف آن انتخاب شود تا هارمونی و زیبایی آن محیط دوچندان شود .