تکنولوژی

جوشکاری آرک

مقایسه جوشکاری CO2 با جوشکاری آرک

جوشکاری CO2 و جوشکاری آرک دو روش متداول برای اتصال قطعات فلزی هستند. هر یک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود هستند که باید در انتخاب مناسب برای هر کاربرد مدنظر قرار گیرد ...