المان های شهری :

المان های شهری به مجموعه طرح ها و حجم های تزئینی و نمادی گفته می شود که جهت رساندن مفهومی خاص از زیبایی ، فرهنگ ، تاریخ و مذهب ساخته می شود و در اماکن عمومی و عبوری شهری نصب می شود .

البته دامنه المان های شهری بسیار وسیع است اما چیزی که ما در این دایره وسیع انجام می دهیم المان های فلزی است که بیشتر حالت المان های نوشتاری مذهبی دارد . البته در صورتی که افرادی دارای طرحی خاص باشند می توانند با واحد طراحی ما در میان گذاشته و نسبت به تولید آن اقدام کنند .

در ذیل تعدادی از محصولات المان شهری نوشتاری فلزی که عمدتاً نوشتارهای مذهبی اسلامی هستند را مشاهده می فرمایید . جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانید مقاله المان شهری فلزی را که در همین زمینه در سایت قرار دارد ، مطالعه بفرمایید .