محصولات گروه تولیدی شهر سامان

محصولات گروه تولیدی شهر سامان :

محصولات گروه تولیدی شهر سامان به طور کلی در این صفحه قابل مشاهده است . یعنی در این صفحه شما می توانید به صورت یکجا تمام محصولات گروه تولیدی شهر سامان را ببینید .

به طور کلی و در یک دید کلی این محصولات به سه دسته کلی تقسیم می شود .

  1. تولیدات مربوط به تجهیزات روشنایی شهری
  2. تولیدات مربوط به سازه های فلزی شهری
  3. تولیدات مربوط به تجهیزات مبلمان شهری

محصولات گروه تولیدی شهر سامان در زمینه تجهیزات روشنایی شهری :

این محصولات شامل : برج نوری ( برج روشنایی ) به صورت تلسکوپی و استادیومی ، پایه چراغهای خیابانی ، پایه چراغ پارکی ، پایه چراغ چمنی است .

محصولات گروه تولیدی شهر سامان در زمینه سازه های فلزی شهری :

این محصولات شامل پایه پرچم شهری ، پایه پرچم مرتفع ( برج پرچم – دکل پرچم ) ، پایه دوربین های نظارتی و ترافیکی ، گاباری های جاده ای و …

محصولات گروه تولیدی شهر سامان در زمینه تجهیزات مبلمان شهری :

این محصولات شامل نیمکت پارکی ، مخزن زباله پارکی ، مخزن زباله مکانیزه گالوانیزه ، ست ورزشی پارکی ، ست ورزشی معلولین ، فوتبال دستی فضای باز ، میز پیمگ پنگ پارکی ، گذر معلولین ، آلاچیق فلزی فضای باز ، ایستگاه اتوبوس شهری  و … است .