ایستگاه اتوبوس شهری

ایستگاه اتوبوس شهری :

ایستگاه اتوبوس شهری فلزی یا جایگاه فلزی مسافران اتوبوس یکی از محصولات بارز و بسیار کاربردی گروه تولیدی شهر سامان است که سهم بسزایی در راحتی افرادی که قصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس را دارند ، علی الخصوص در روزهایی که شرایط آب و هوایی مساعد نیست و شاهد نزولات آسمانی نظیر باران و برف هستیم ، این ایستگاه ها مثل یک پناهگاه عمل کرده و از خیس شدن مسافران جلوگیری می کند .

مضاف بر این ایستگاه اتوبوس شهری به دلیل داشتن نیمکت ، می تواند انتظار رسیدن اتوبوس را برای مسافران داخل شهری قابل تحمل تر کند . مخصوصاً برای افرادی نظیر سالمندان ، بیماران ، خانم های باردار ، کودکان و … که ایستادن به مدت زیاد برایشان رنج آور است ، می توانند این مدت را روی صندلی ها بنشینند و منتظر بمانند .

وقتی دولتها و شهرداریها همیشه صحبت از استفاده از وسایل نقلیه عمومی می کنند و به افراد در یک جامعه شهری توصیه می شود که از خودرو های تک نفره استفاده نکنند تا از ترافیک بیهوده و آلودگی هوای شهرهای بزرگ کاسته شود ، یکی از موثرترین راه ها در جهت فرهنگ سازی این گونه مسایل می تواند همین باشد .

تجهیز ایستگاه های اتوبس شهری به این محصول می تواند تشویقی برای استفاده از اتوبوس به جای خودروی شخصی باشد ، ضمن اینکه دارای ایمنی بالاست و به انظباط شهری نیز کمک شایانی می کند .