سرچراغی آویز

معرفی سرچراغی آویز :

سرچراغی آویز در واقع همان لوستر فضای بیرونی است . به علت اینکه تحت تغییرات دمایی و آب و هوایی مختلفی قرار می گیرد ، باید از متریال و کیفیت رنگ بالایی برخوردار باشد تا طول عمر بالایی داشته باشد .