پایه پرچم شهری - نمونه 1

میله پرچم لوله ای شهری یا میل پرچم لوله ای :

میله پرچم لوله ای شهری به پایه های پرچم لوله ای شهری که دارای ارتفاع 4 الی 12 متر می باشد . این میله پرچم ها می توانند دارای روکش رنگ یا روکش گالوانیزه باشند .

از این محصول در اکثر اماکن دولتی ، نظامی ، سازمانی ، فضاهای باز شهری ، روی پلها ، نمایشگاهها و … استفاده می شود .