پایه بلواری یا پایه چراغ بلواری :

پایه بلواری نام پایه های تزئینی است که اغلب در بلوار ها مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع پایه چراغ بلواری نوعی المان شهری تبلیغاتی است کما اینکه شما در این سه مدل پایین می بینید در کنار روشنایی از نام شهید ، الله اکبر یا ساعت در آن استفاده شده است . از این مدلها می توان در جاهایی مثل ورودی های اماکن مذهبی نظیر مساجد یا نمایشگاه ها و … استفاده کرد .

در تولید این پایه ها  دست ما باز است و می توان به مدلهای مختلفی آن را تولید کرد . در همین مدل های  پایین اگر ملاحظه بفرمایید سازه ساعت یک سازه لوله ای است در حالی که پایه بلواری BP 02  سی ان سی شده است و مدل BP 01 حالت دکوراتیو دارد و در پایه آن آلومینیوم نیز کار شده است .

علاوه بر این مدلها ، ما آمادگی کامل جهت تولید طرح های اختصاصی و پیشنهادی شما را داریم .