بایگانی برچسب برای: برج نوری با هد ثابت

برج نوری استادیومی پرده ای گروه تولیدی شهر سامان

برج نوری با هد پرده ای

برج نوری با هد پرده ای ، به آن دسته از برجهی نوری گفته می شود که فقط یک سمت خاص را روشن میکنند و نورافشانی دایره ای ندارند