بایگانی برچسب برای: ساخت پایه چراغ تک درز جوش

پایه چراغ تک درز جوش گروه تولیدی شهر سامان

پایه چراغ تک درز جوش

پایه چراغ تک درز جوش چند وجهی گالوانیزه گرم که به صورت یک تکه خمکاری شده و امکان تولید پایه چراغ چند وجهی یک تکه را تا 12 متر برای ما مهیا می کند . این پایه ها به ارتفاع دقیق پایه از رول فولاد برش شده و در هنگام نصب نیازی به تیفور کردن ندارند ...