بایگانی برچسب برای: پایه چراغ ترافیکی

پایه ترافیکی شهری گروه تولیدی شهر سامان

پایه ترافیکی شهری

پایه های ترافیکی راهنمایی و رانندگی پایه های فلزی چند وجهی گالوانیزه هستند که در ابعاد و طرح های گوناگون جهت نصب تابلو و علائم راهنمایی رانندگی در سطح شهر مورد استفاده قرار میگیرند .