بایگانی برچسب برای: borjenoori

برج نوری گروه تولیدی شهر سامان

برج نوری یا برج روشنایی

برج نوری ( برج روشنایی) یک سازه فلزی چند وجهی گالوانیزه گرم است که به صورت قطعات 6 متری داخل هم اورلپ می شود . مسئولیت این برج نگهداری هد حامل پروژکتورهاست که در بالای برج قرار می گیرد . این محصول در ارتفاعات بین 6 الی 30 متر تولید می شود .