نوشته‌ها

پایه عراقی لوله ای تیر برق عراقی مشبک

پایه عراقی لوله ای تیر برق عراقی مشبک

این مقاله در مورد پایه های عراقی انتقال برق عراق یا تیر برق لوله ای عراقی که در گروه تولیدی شهر سامان تولید می شود می پردازد و در مورد انواع ، سبک تولید و مشخصات فنی هر کدام صحبت می کند