بایگانی برچسب برای: Türkmenistanyň lampa bazasy önümçiligi

پایه چراغ ترکمنستان دو طرفه گروه تولیدی شهر سامان

پایه چراغ ترکمنستان

پایه چراغ ترکمنستان که غالباً از نوع پایه چراغ های روشنایی گالوانیزه گرم خیابانی است در ارتفاعات ۹ الی ۱۲ متر تولید می شود. اغلب این پایه های روشنایی به صورت چند وجهی یک تکه تک درز جوش با پوشش گالوانیزه گرم یا همان hot dip galvanized با استاندارد Astm می باشد.