بایگانی برچسب برای: پایه پرچم گالوانیزه شهری

پایه پرچم لوله ای شهری گروه تولیدی شهر سامان

پایه پرچم لوله‌ای شهری

این مقاله درباره پایه پرچم لوله ای شهری است که یکی از پایه های زیبای شهری می باشد و جلو زیبایی به شهر می دهد . این پایه عمدتا به صورت لوله ای با روکش رنگ یا گالوانیزه گرم در ارتفاع 3 الی 12 متر تولید می شوند .